Privacyverklaring Architect NL

Privacyverklaring Architect NL

Architect NL respecteert de privacy van haar opdrachtgevers en bezoekers van onze website.
Architect NL houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Architect NL, Walmolenerf 137, 2807 DA Gouda.

U kunt de website van Architect NL bezoeken, zonder aan te geven wie u bent. U blijft hier als privépersoon anoniem.

Verwerking van persoonsgegevens
Architect NL verwerkt alleen de door u zelf aan ons verstrekte persoonsgegevens in het kader van het gebruik van onze adviezen en diensten. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam en voorletters;
  • Geslacht;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • BSN

De doelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ons:

  • Contact met u maken;
  • Het leveren van diensten aan u.
  • Het uitvoeren van de omgevingsvergunningsaanvraag en evt. andere aanvragen.

Bewaartermijn gegevens
De door ons geregistreerde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Dit gebeurt tijdens de periode dat we onze diensten aan u leveren en alleen tijdens de periode die wettelijk bepaald is.

Gegevens delen met derden
Architect NL deelt uw gegevens niet met derden, tenzij dat in het kader van het uitoefenen van onze diensten wenselijk is, of we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Navigatie op website
Op de website van Architect NL worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Onze website en andere websites
Op de site van Architect NL treft u een aantal links aan naar andere websites. Architect NL kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacy statement, indien aanwezig, van de site welke u bezoekt.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten tot dhr. M.L.P. Nolles van Architect NL middels e-mail: info@architectnl.nl of telefoon: 0681078430.

Recht op wijzigen
Architect NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring.

Geldigheid
Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 14 februari 2020.