Over ons

Over ons

In onze ontwerpen staan de gebruikers centraal. Zij zijn degenen die de ontworpen gebouwen gaan gebruiken. Het ontwerp wordt dan ook vanuit de functie ontworpen waarin het gebruik en comfort voorop staan. Het functioneren van het ontwerp wordt door verschillende aspecten bepaald, zoals wensen van de opdrachtgever maar ook door de oriëntatie op de zon, de omgeving waarin het gebouw komt te staan, zichtlijnen, het bestemmingsplan, een eventueel kavelpaspoort en het bouwvlak. De zaken die voor het functioneren van het ontwerp van belang zijn, moeten samen een geheel vormen en elkaar aanvullen en versterken.
Rekening houdend met dit alles ontstaat een vorm. De materialen en kleuren die samen met de vorm het uiterlijk bepalen, worden aan de hand van eventuele externe eisen van het plangebied en door de architect in samenspraak met de opdrachtgever bepaald.
De gebouwen worden dus contextgericht ontworpen op basis van de wensen van de opdrachtgever.
Het doel is om een fijne omgeving te maken dat duurzaam en toekomstgericht is.

Neem contact met ons op